شيوه نامه ارائه خدمات به مشتریان گرامی

شركت تراشه افزار تات  ضمن تداوم ارزش آفريني براي همه ذينفعان و رضايتمندي كامل مشتريان در نظر دارد تمامي محصولات خود را كـه بـا نـام، آرم و شـماره سريال شركت تراشه افزار تات عرضه گرديده است، بعد از فروش در مقابل عيوب فني ناشـي از توليـد (ضمانت) تأمين خسارت نمايد.

پیگیری گارانتی کالا

شمامشتریان گرامی میتوانید با شماره گیری شماره #88808181*6655* از پرسه مراحل گرانتی خود  با خبر شوید. می توانید از طریق وب سایت به اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص اعتبار گارانتی، وضعیت گارانتی و همچنین شرایط و ضوابط پشتیبانی از کالای انتخابی تراشه افزار تات دسترسی پیدا کنید.

ارائه فاکتور به مشتریان گرامی در خصوص خدمت صورت گرفته و همچنین اعلام حدودی اجرت بعد از رسید کردن دستگاه.(ضمانت تعمیرات 6 ماه که در ذیل فاکتور درج می شود.)

در صورت وارد شدن خسارت به دستگاه در زمان تعمیر( مطابق ضوابط و آیین نامه شرکت) جبران خسارت صورت میگیرد.

خسارت خواب محصول در صورت اتمام زمان اعلام شده کارشناس شرکت به ازای هر روز اضافه( مطابق ضوابط و آیین نامه شرکت ) محاسبه و پرداخت می گردد.

تعویض محصول در صورت رفع نشدن عیب آن بعد از دوبار مراجعه

تعویض محصول در صورت بروز ارادات ذاتی در سه ماهه اول

تعویض محصول در صورت بروز ارادات ذاتی در 24 ساعت اول